Over Smeding

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Smeding is zich bewust van haar rol in de maatschappij. Als een van de grotere businesspartners in Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF) in Nederland willen wij het goede voorbeeld geven. De doelstellingen in ons kwaliteitsbeleid richten zich op een aantal peilers:

Respect voor het leefmilieu

Smeding gaat zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in ons bedrijf gebruiken. Dit doen we door afvalscheiding en afvalbeperking, efficiënt om te gaan met transport, milieuverontreiniging te voorkomen en door niet onnodig energie, water en papier te gebruiken.

Naleving milieuwetgeving

Smeding voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van milieu. We streven continu naar het terugdringen van overbodige en milieuonvriendelijke verpakkingen, een veilige werkomgeving voor werknemers en we voldoen aan de eisen m.b.t. onderhoud en gebruik van koelmiddelen in installaties.

Duurzaamheid/MVO leveranciers

Samen met onze leveranciers zoeken we naar mogelijkheden om voordeel te halen op concurrentie door de inzet van ‘groene’ technologie. Daarnaast vergroten we het assortiment met biologische, milieukeur, streek en fairtrade producten. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling met inbegrip van gezondheid en welzijn van de maatschappij.

Continue verbetering

Wij werken aan een structurele verlaging van de milieubelasting. Dit vinden we belangrijk. Elk jaar formuleren we afdelingsdoelstellingen en streven ernaar om elk kwartaal de voortgang van de doelstellingen te bespreken met de directie en het managementteam.